ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.สถานะการณ์น้ำท่วม 2.สถานะการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดสรรวัคซีนให้นักเรียนในสังกัด 3.การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่