ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.  นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ครั้งที่ 5/2564) โดยมีนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่