“สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง เด็กพะเยา 1 อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย”

วันพุธที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันห้องเรียนลายมือสวยตามโครงการ อ่านออก เขียนได้ลายมือสวย “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง เด็กพะเยา 1 อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย”
และมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับ โรงเรียนที่ชนะ การแข่งขันห้องเรียนลายมือสวย 6 กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 การตัดสินห้องเรียนลายมือสวย ชั้น ป.2 ป.5 ม.2 วันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 โดยมีนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่