การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเชิงวิจัยเชิงพื้นที่

วันจันทร์ ที่13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเชิงวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยมีผู้ นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ซึ่งทำงานด้านการวิจัยของ โรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังจาก ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่