การสรรหาและคัดเลือกครูตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ พ.ศ.2565

วันจันทร์ ที่14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในการสรรหาและคัดเลือกครูตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ พ.ศ.2565 และมีนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยเา เขต 1เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ น.ส.พวงผกา ตาเบ้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก นางยุพิน ไชยบาล ครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย และ นางรัตติยา แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า ณ ห้องประชุมสโมสรข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่