พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” และรับฟังข้อราชการจากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดการ กระบวนการ และวิธีดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน 2,000 บาท ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่