ประชุมตรวจราชการและติตตามประเมินผลการจัตการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๖

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มแผน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจราชการและติตตามประเมินผลการจัตการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตตรวจราชการที่ 16 โดยมี นางสาวชฎารัตน์  สิงทเดซากุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์  ( Google Meet )  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่