คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มุทิตาจิต ท่านรองสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

                             วันศุกร์ที่ 3 กันยายน  2564 เวลา  11.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต   ผู้อำนวยการกลุ่ม   ข้าราขการ  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมมุทิตาจิตให้กับ นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่