พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธ์พระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีพื้นที่ ที่เหมาะสม จำนวน 10 แห่งเพื่อรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการสร้างและขยายเครือข่ายต่อไป

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่