ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เปิดโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.45 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในครั้งนี้มีหน่วยงานขอรับกล้าพันธุ์ไม้ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่
1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ขอรับกล้าไม้ จำนวน 400 ต้น
2. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอรับกล้าไม้ จำนวน 400 ต้น
3. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบให้ 73 โรงเรียนๆ ละ 40 ต้น รวมทั้งสิ้น 2,920 ต้น
4. บุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ร่วมปลูกต้นไม้ในสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 280 ต้น โดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา โรงเรียนในสังกัด สวนสาธารณะตามสถานที่แต่ละอำเภอกำหนดให้ หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นสถานที่ในการปลูกต้นไม้ ของจังหวัดพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธ์ไม้ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ จากสถานีชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา               ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 4,000 ต้น อาทิ ต้นพะยูง ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นอินทนิลน้ำ และต้นทองอุไร