ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Join Zoom meeting ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมขึ้นโดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและขับเคลื่อนการจัดเรียนการสอนในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19) ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่