ประชุมทางไกล Vido Conference  เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมทางไกล Vido Conference  เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน  ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่