ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน/การให้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

                    วันจันทร์ ที่ 12  กรกฏาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน/การให้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564            หอประชุมประถมนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาพะเยา เขต 1