การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564

วันจันทร์ ที่ 12  กรกฏาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ และคณะนิเทศก์ฯ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2564 ระยะที่ 1 การอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์(Webinar) ระหว่างวันที่  12-16 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาพะเยา เขต 1