พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2564

                                        วันพุธที่ 16  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม      พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน  นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1    ผู้อำนวยการกลุ่ม  คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22 / 2564      พร้อมประชุมทีมผู้บริหาร            ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1