ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์

                    วันพฤหัสบดี ที่ 17  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายสุขุม  พรหมเสน  นายณัฐพล  สุวรรณลพ  นายธนายุทธ  คำภีระ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม                 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2564  โดยประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทางระบบ Conference ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1