ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

                            วันศุกร์ ที่ 11  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู กลุ่มแม่ใจ และกลุ่มภูกามยาว ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการปประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1