ผู้บริหาร สพป.พะเยา เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) AstraZeneca (เข็มที่1)

                             วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยงนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) AstraZeneca (เข็มที่1) และขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างครอบคลุมที่สุดอีกด้วย