สพป.พะเยา เขต 1 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 256 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 พร้อมประชุมข้าราชการและ         เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1