กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ใจสะอาด จิตบริสุทธิ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ใจสะอาด จิตบริสุทธิ์ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา   วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1