กิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต และกิจกรรมสัมนาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริต

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต และกิจกรรมสัมนาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริตและการกระทำที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรใน สพป.พะเยา เขต 1 ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1