การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ​ 2564

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน  รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1เป็นประธานคณะกรรมการ         ในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ​ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยมี โรงเรียนในสังกัด สพป.พย. 1 จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)​ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เข้ารับการประเมินฯ