พะเยา 1 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19 / 2564

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564 พร้อมประชุมทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1