ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุขุม พรหมเสน  รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง      เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1