ประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERNC การสร้างความเข้าใจนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม DICT ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERNC การสร้างความเข้าใจนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564   ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1