นิเทศ ติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  นายณัฐพล สุวรรณลพ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและศน.กลุ่มเมืองพะเยา 1 กลุ่มภูกามยาวนิเทศ ติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1