สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

                     วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบายสำคัญและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1