ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ

            วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส  โดยมีนางสาวมยุรี สมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส กล่าวรายงานโครงการฯ ในการนี้ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนชุมชนบ้านแม่ใส