ประชุมลูกจ้างประจำ ของ สพป.พะเยา เขต 1

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธาน การประชุมลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่งแม่บ้าน    ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1