ประชุมการประเมินสัมฤธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา ๐9.๐๐ น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ และนายธนายุทธ คำภีระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมการประเมินสัมฤธผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1