ประชุมการของบสนับสนุนโครงการรักแม่ 12 สิงหา เทิดพระเกียรติ รณรงค์ ต้านยาเสพติด ลด ละเลิก ไม่ติดเกมส์ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

       วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมการของบสนับสนุนโครงการรักแม่ 12 สิงหา เทิดพระเกียรติ รณรงค์ ต้านยาเสพติด ลด ละเลิก  ไม่ติดเกมส์ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1