ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนางานเทศ ( ปีงบประมาณ 2564 )

            วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายสวัสดิ์  แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะนิเทศก์ ประชุมครั้งที่ 2/2564   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนางานเทศ ( ปีงบประมาณ 2564 ) ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1