สพป.พะเยา เขต 1 แบ่งสายเยี่ยม การจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน   นายณัฐพล สุวรรณลพ       นายธนายุทธ คำภีระ รองผอ.สพป.พะเยา เขต1  ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากร สพป.พะเยา เขต 1 แบ่งสายเยี่ยม การจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้กำลังใจนักเรียน คณะกรรมการประจำสนามสอบ ซึ่งทางคณะกรรมการฯได้ดำเนินการตามระเบียบแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และทุกสนามสอบ ได้มีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19