สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ทั้งนี้  นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย  ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณแก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น    จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563