ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET   ณ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1