พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ                                           และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราขการ เจ้าหน้าที่ รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. พร้อมทั้งประชุมทีมบริหาร ณ ห้องดอยหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพะเยา เขต 1