บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

                             วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานสัมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่มซูม (Zoom)โดยมีนายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะนิเทศก์ และคณะครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศุกษาเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1