ข้าเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้มอบเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 2,000 บาท จาก กองทุนทำบุญวันเกิดและกองทุนสวัสดิการผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เข้าเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้มอบเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 2,000 บาท จาก กองทุนทำบุญวันเกิดและกองทุนสวัสดิการผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการจัดเรียนการสอน อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา