ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้าย “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา”

          นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้าย “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เลขที่ 23/26 ถนนประตูกลอง ซอย 2 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี        

ทั้งนี้ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามเยี่ยมชม    โรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1