ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:00 น. นายสวัสดิ์ แสนขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา