รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. พร้อมทั้ง ประชุมทีมบริหาร 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:00 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต 1 รับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. พร้อมทั้ง ประชุมทีมบริหาร   ณ  ห้องประชุมประถมสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1