ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปาง โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง และโรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้2 อ.ดอกคำใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1