รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พร้อมด้วยนายธนายุทธ  คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. พร้อมทั้งประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1