ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1