สพป.พะเยา เขต 1 ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา(ระดับจังหวัด)ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสนและนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา(ระดับจังหวัด)ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา