ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี พ. ศ. 2564-2565

วันอังคารที่ 19 และวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน และนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี พ. ศ. 2564-2565 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 1