ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3
โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะทำงานการบูรณาการด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทน จาก สพป.พะเยา เขต 1,2 สพม.36 และ คณะทำงานจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมด้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1