นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนจินตคณิต

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรุสนันท์แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนจินตคณิตของโรงเรียนบ้านแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา