นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1 ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และศึกษานิเทศก์ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามฯ การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม และโรงเรียนราชานุเคราะห์