กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำคณะทีมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีการเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติและปฏิญาณตนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1